สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 10th - Author: NaiITservice

      วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย นายมาโนช ดอแว เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ครั้งที่2/2565 ของนายสตอปา มะ ชุมชนบูเก๊ะยารงและนางนูรีหย๊ะ ยะปา ชุมชนลูโบ๊ะดาลัม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง