Black Ribbon
สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thursday the 22nd - Author: NaiITservice

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

อำเภอแว้ง และเทศบาลตำบลแว้งร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแว้ง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง