Black Ribbon
สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 25th - Author: NaiITservice

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อม รองนายกฯ รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมปรึกษาหารือกับชมรมแพทย์แผนไทย (แบเฮง) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายอัครเดช หะยีแวนอร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลแว้ง ณ ห้องประชุมเข็มทอง สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลตำบลแว้ง ได้เปิดตลาด Night bazaar เทศบาลตำบลแว้ง ทุกวันอังคาร ขอเชิญทุกท่านแวะ ชม ชิม ช๊อป พร้อมชมการแสดงวงดนตรี ประมวลภาพตลาด Night bazaar วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง