สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

        วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา10.00น. นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการการเลือกตั้ง และ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง ทั้ง 2 ท่าน ร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสามชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง