สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

            วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.00น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกฯ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาลร่วมกันสวดธรรมะนิยามและสวดมาติกาบังสกุล เนื่องด้วยวันที่ 6 มกราคม 2566 ตรงกับวันคล้ายวันมรณะภาพของพ่อท่านนิล อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาเข็มทองแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

          วันอังคาร ที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 10.30น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ชุมชนบูเก๊ะยารง เพื่อสำรวจตรวจสอบความเสียหายของถนนตรงสะพานใหม่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมาเพื่อซ่อมแซมต่อไปในอนาคต