สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 1st - Author: NaiITservice

        วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา10.00น. นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการการเลือกตั้ง และ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง ทั้ง 2 ท่าน ร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสามชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

         ตามที่เทศบาลตำบลแว้งเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งว่าง โดยมี นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาล เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแว้ง ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2566 มีผู้มาสมัคร 2 ท่าน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง