สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

ประชาสัมพันธ์ 
       ตั้งแต่ 26 เม.ย.64 ตำรวจนราธิวาสพร้อมบังคับใช้กฎหมายปรับผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าในพื้นที่แล้ว พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต จำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ภายหลังจังหวัดนราธิวาสออกประกาศให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านหรือเคหสถานทุกครั้ง แต่ปรากฎว่ายังมีผู้ละเลยและฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่วันจันทร์ 26 เมษายน 2564เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดทั้ง13อำเภอจะทำการกวดขันให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 51 พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษปรับไม่เกิน20,000บาท พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่จังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำไม่ได้มุ่งหมายในค่าปรับจากประชาชน แต่ต้องการเห็นความร่วมมือจากทุกคนในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปคาดหวังว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะสวมหน้ากากอนามัย100 เปอร์เซ็นต์
Cr.เพจ สวท สุไหงโกลก