สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

 

 หลักฐานในการจดทะเบียนพาณิชย์

   เว็บไซต์                                                                            จดทะเบียนพาณิชย์

    มอบอำนาจ                                                                         คำร้อง

    หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์                                            แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน

 

       ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร จัดทำมาตรการ work from home เตรียมคัดกรองพนักงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน เคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง