สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 10th - Author: NaiITservice

         ตามที่เทศบาลตำบลแว้งเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งว่าง โดยมี นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาล เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแว้ง ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2566 มีผู้มาสมัคร 2 ท่าน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง