สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 21st - Author: NaiITservice
 
       ศบค.ยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 #เริ่ม 1พ.ค.64 พื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด "จังหวัดนราธิวาส และอีก44 จังหวัด"
- สวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ
- ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน
- บริโภคภายในร้านไม่เกิน 21.00น. สั่งกลับบ้านไม่เกิน 23.00 น.
- งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราภายในร้าน
- ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง เปิดบริการ04.00-21.00น.
- ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง บาร์ คาราโอเกะ ทุกพื้นที่
- ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าทุกพื้นที่เปิดบริการตามปกติไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย
- สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชาทุกพื้นที่ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก
- สถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง เปิดบริการตามข้อกำหนด
- สถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชมผู้เล่น

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง