สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 22nd - Author: NaiITservice

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแว้งเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local PerformanceAssessment :LPA) ด้านที่ 2 ด้านที่ 3และด้านที่ 4 ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง