สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 22nd - Author: NaiITservice

วัน จันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ หัวหน้าสำนักปลัด และ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นางสาว นาเดียร์ มะยูโซะ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง