สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 9th - Author: NaiITservice

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นาย มาโนช ดอแว เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง หัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 เพื่อพบปะ ประชาสัมพันธ์ พัฒนาสังคม ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง