สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 9th - Author: NaiITservice

วันอังคาร ที่ 17พฤษภาคม2565 เวลา 10.00น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยนางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ ผอ.กองการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง และตัวแทนชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลแว้งได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลแว้งประจำปี 2565

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง