สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 22nd - Author: NaiITservice

     วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยนายมาโนช ดอแว เลขานุการนายกฯ เข้ารับเกียรติบัตรจากนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เนื่องในโอกาสที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง สังกัดเทศบาลตำบลแว้งผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น อำเภอแว้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องนายอำเภอแว้ง ที่ว่าการอำเภอแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง