(อปท.อ.แว้ง คัพ) ครั้งที่ ๒

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และกองการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ (อปท.อ.แว้ง คัพ) ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง