โครงการ "Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปีที่ ๒)

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน อังคาร ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ "Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปีที่ ๒) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง