กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน จันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยเลขานุการฯ ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลแว้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ณ วัดเขาเข็มทอง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัด นราธิวาส