ประชุมคณะทำงานดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน ศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายฯ ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง