พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
่เมื่อ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลแว้ง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ เทศบาลตำบลแว้ง