สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน เสาร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐น.
ขบวนพาเหรดของการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของชุมชนทั้ง ๖ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแว้ง และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของแต่ละชุมชน นำโดยนายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลแว้ง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง