สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษาฯ งานสวัสดิการฯเทศบาลตำบลแว้ง
ร่วมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗ ชุมชนลูโบ๊ะดาลัม
ณ มัสยิดเราะมานียะห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง