สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษาฯ งานสวัสดิการฯเทศบาลตำบลแว้ง ร่วมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗ ชุมชนบาโงอาเต็ง
ณ บาลาเซาะห์บาโงอาเต็ง

 

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง