สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน ศุกร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายแวมะเซ็ง ยาการียา รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจากอำเภอตาเนาะแมเราะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการทั้งสองประเทศในทางที่ดีขึ้น ณ หอประชุมอำเภอแว้ง
 
 
 
 
 
 
 
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง