สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตําบลแว้ง
จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 เมษายน 2567 ของทุกปี
โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนา พุทธ/อิสลาม กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัวเทศบาลฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง