สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน จันทร์ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลแว้ง
ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น หัวข้อ "เทศบาลตำบลแว้งธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต" ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง