สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน ศุกร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง