สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน พุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายฯ ผู้อำนวยการกอง ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนเด็กกำพร้า และสภาเด็ก/เยาวชนเทศบาลตำบลแว้ง
ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รักในครอบครัว เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัด นราธิวาส ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง