สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย เลขานุการฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด คณะกรรมการกองทุนเด็กกำพร้า และงานสวัสดิการฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมมอบทุนให้เด็กกำพร้าในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง