สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 

วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นางซัลมา อารง ผู้อำนวยการกองการศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์ การเคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มานียะห์โดยคณะจากกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง