สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วันที่ 18 มีนาคม 2567นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแว้ง และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมจัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในชุมชนที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้ และสนับสนุนให้นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ ๓R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ณ ลานจอดรถ เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง