สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน พุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เลขานุการฯ งานสวัสดิการฯ คณะกรรมการกองทุนเทศบาลตำบลแว้ง ร่วมประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแว้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง