สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน อังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นางซัลมา อารง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ด้วยวัคซีน ในเด็กอายุ ๐-๕ ปี (รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มานียะห์ จำนวน ๖ รายโดยคณะจากโรงพยาบาลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง