สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน เสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สมาชิกกองทุนฯ งานสวัสดิการฯ ร่วมประชุมสมาชิกใหญ่สามัญประจำปี เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของปี ๒๕๖๖ และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง