สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน ศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ #ขอให้มีความเจริญ สุขสวัสดิ์ ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานสืบไป

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง