สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน พุธ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และกองการศึกษา ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการจัดงานรอมฎอน สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๕) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง