สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน พุธ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยเลขานุการฯ หัวหน้าสำนักปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง