สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน จันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา 09.00น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล และ งานสวัสดิการฯ ร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ (หลักสูตร การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการมัดย้อม)ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง 19-23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุดูแลผู้พิการ ผู้พิการ
ในเขตเทศบาลตำบลแว้ง จำนวน 20 คน และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง