สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง รองปลัดเทศบาล หน่วยงาน ชมรม กลุ่ม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง