สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 วัน อังคาร ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าสำนักปลัด งานสวัสดิการฯ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายในโครงการอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อพัฒนาชุมชน ณ ลานหญ้าศาลามหาราช

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง