สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน อังคาร ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง รองปลัดเทศบาลตำบลแว้ง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืองานกิจการสภาเทศบาลตำบลแว้ง ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง