สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน พุธ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยเลขานุการฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลแว้ง ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ ใต้ถุนอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง