สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน จันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเลขานุการฯ ที่ปรึกษาฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา ร่วมต้อนรับนายอำเภอแว้ง นายประยุทธ ทองพุ่ม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง