สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน อังคาร ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองฯ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับมอบหมาย มอบถุงยังชีพเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้พิการที่มีบัตรพิการที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง