สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน พุธ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลแว้ง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง