สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน ศุกร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายสุเทพ ดาซามิ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ. เพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณจัดทำโครงการฯประมาณการและนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.ช.ภ.อ.เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ในพื้นที่ ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง