สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน พุธ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานกองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลแว้ง ร่วมกัน(จิตอาสา)ทำความสะอาดโรงเรียนนิคมพัฒนา ๖ ม.๘ ตำบล สุคิริน หลังจากประสบอุทกภัย ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง