สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน พุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายฯ และ ผู้อำนวยการกองฯ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง