สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน จันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายฯ ผู้อำนวยการกอง พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลแว้ง ร่วมต้อนรับ นายชาคริต สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และชมรมประธานสภาและรองประธานสภาจังหวัดนราธิวาส และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประธานสภาและรองประธานสภาจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง