สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน อังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาล จำนวน ๘ ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยติดเตียง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง