สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน ศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยเลขานุการฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในวันนี้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่าน ITA ระดับดีเยี่ยม ๕๑ หน่วยงาน ซึ่งเทศบาลตำบลแว้งได้รับประกาศนียบัตรระดับดีเยี่ยมในวันนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่๒)

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง